STROM ŽIVOTA

Celodenní prožitkový seminář, který vám umožní pochopit vaši současnou životní situaci, její minulost i budoucnost. ( Důvody vaší přítomnosti pramení v minulosti a rostou do bodoucnost) Zviditelní úkoly, které máte před sebou, ujistíte se, že jste některé životní etapy již překonali, zvládli a pochopili a můžete se začít věnovat své čerstvě nastavené cestě do budoucnosti.